SWETICs Branschrapport 2016

Varje år genomförs drygt tre och en halv miljon kontrollbesiktningar av personbilar i Sverige.
Bilbesiktningen är viktig, inte bara för att den enskilda bilägaren ska ha koll på sin bil och veta att man
kör säkert, utan också för trafiksäkerheten och våra ambitioner med minskad miljö- och klimatpåverkan
från vägtrafiken. Dessutom beläggs ungefär 7 000 bilar årligen med körförbud för att de är så undermåliga,
enligt Transportstyrelsen.

läs hela SWETICs branschrapport – Hur bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerhet, konsumentskydd och minskad miljöpåverkan


Nyheter


World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är

Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna

Långtgående samarbete ger mervärde än

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna

Energideklarationen – ett lagkrav och en möjlighet till stora besparingar

Stigande energipriser och en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, även i det enskilda hushållet, gör att energiexperter blir alltmer eftertraktade på