Sökresultat

126 resultat vid sökning efter .

Medlemskap

Vad kostar det att vara medlem i SWETIC? Serviceavgift Vad säger stadgarna? Stadgar Vad säger uppförandekoden? Uppförandekod Jag vill trycka

Länkar

Ackrediteringsorgan EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org SWEDAC www.swedac.se ILAC www.ilac.org Internationella organisationer EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org Europeiska

Vår bransch

Samtliga våra medlemmar är ackrediterade, oftast av Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll eller av motsvarande utländsk instans.