Bilbesiktningsbranschen föreslår stärkt konsumentskydd

Stärk konsumentskyddet för köpare av begagnade bilar genom obligatorisk besiktning vid ägarbyte. Det föreslår de svenska bilbesiktarnas branschorganisation Swetic i en branschrapport som släpps idag.

Varje år genomförs drygt tre och en halv miljon kontrollbesiktningar av personbilar i Sverige. Bilbesiktningen har stor betydelse för att den enskilda bilägaren ska ha koll på sin bil och veta att man kör säkert, men också för att värna trafiksäkerheten och minska miljö- och klimatpåverkan från vägtrafiken. I en rapport som släpps idag beskriver de svenska bilbesiktningsaktörernas branschorganisation Swetic sin syn på hur fordonsbesiktningen bidrar till att uppnå ambitionerna inom dessa tre områden. I rapporten presenterar Swetic även förslag på hur arbetet med trafiksäkerhet, miljö och konsumentskydd kan stärkas ytterligare.

– För varje år som går blir bilarna mer och mer avancerade, vilket gör det allt svårare för den enskilde bilföraren att upptäcka fel på sitt fordon. Detta förstärker behovet av den oberoende expertkontroll som besiktningen utgör. Därför föreslår vi krav på obligatorisk besiktning vid ägarbyte av begagnade bilar, säger Tord Fornander, Ordförande för branschorganisationen Swetic.
Under 2015 bytte mer än en och en halv miljon bilar ägare. De allra flesta av dessa, nästan 1,2 miljoner bilar, var begagnade. Den stora majoriteten av dessa ägarbyten sker mellan privatpersoner.

I rapporten föreslår branschorganisationen även att de nuvarande intervallerna för kontrollbesiktning ska behållas, något som även flertalet myndigheter, miljöorganisationer och trafiksäkerhetsexperter förordar, samt skärpta miljökrav och föreskrifter för utsläpp. Fordonens snabba tekniska utveckling kräver dessutom att regelverken för fordonsbesiktningar är uppdaterade och aktuella, här behövs det ett samarbete mellan branschen och myndigheterna.

Läs gärna hela SWETICs branschrapport – Hur bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerhet, konsumentskydd och minskad miljöpåverkan.

Läs hela pressmeddelandet – Bilbesiktningsbranschen föreslår stärkt konsumentskydd


Nyheter


Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många