SWETICs Branschrapport 2016

Varje år genomförs drygt tre och en halv miljon kontrollbesiktningar av personbilar i Sverige.
Bilbesiktningen är viktig, inte bara för att den enskilda bilägaren ska ha koll på sin bil och veta att man
kör säkert, utan också för trafiksäkerheten och våra ambitioner med minskad miljö- och klimatpåverkan
från vägtrafiken. Dessutom beläggs ungefär 7 000 bilar årligen med körförbud för att de är så undermåliga,
enligt Transportstyrelsen.

läs hela SWETICs branschrapport – Hur bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerhet, konsumentskydd och minskad miljöpåverkan


Nyheter


Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många