SWETICs Branschrapport 2016

Varje år genomförs drygt tre och en halv miljon kontrollbesiktningar av personbilar i Sverige.
Bilbesiktningen är viktig, inte bara för att den enskilda bilägaren ska ha koll på sin bil och veta att man
kör säkert, utan också för trafiksäkerheten och våra ambitioner med minskad miljö- och klimatpåverkan
från vägtrafiken. Dessutom beläggs ungefär 7 000 bilar årligen med körförbud för att de är så undermåliga,
enligt Transportstyrelsen.

läs hela SWETICs branschrapport – Hur bilbesiktningen bidrar till trafiksäkerhet, konsumentskydd och minskad miljöpåverkan


Nyheter


Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu