Långtgående samarbete ger mervärde än

Sen många år tillbaka samarbetar Hissförbundet och Swetic i branschgemensamma frågor inom ramen för den tekniska kommittén Lyfts verksamhet. Representanter från TK Lyft sitter med i teknik- och säkerhetskommittén för Hissförbundet och ger deras medlemmar regelbundna uppdateringar från TIC-branschen. 

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna ställa frågor direkt till besiktningsmännen kring tolkningar och tekniska frågor som dykt upp under exempelvis hissbesiktningar. Det ger inte bara ett mervärde för våra medlemmar utan bidrar även till ökad samsyn mellan branscherna, säger Anne Geitmann, generalsekreterare för Hissförbundet.

 Förra året tog Hissförbundet fram en rapport kring säkerhetsrisker i hissar, efter att sedan länge drivit frågan om ökad säkerhet i det svenska hissbeståndet gentemot myndigheter, bland annat tillsammans med Swetic.

— Vår samsyn kring säkerhetsfrågor är viktig för båda branscherna. Vi synkar våra remissvar och dialoger gentemot myndigheter och beslutfattare för att visa på en samlad och enad bransch, säger Anne Geitmann.

— Förutom ökad förståelse för varandras arbete och en god relation mellan branscherna bidrar samverkan till att Swetics medlemmar har ett öra mot marken och snabbt kan fånga upp aktualiteter som kan komma att påverka deras verksamhet. Det är viktigt och en samverkansdialog vi gärna har med flera branscher, avslutar Hanna Eriksson Lagerberg, branschansvarig för Swetic.


Nyheter


Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av