Långtgående samarbete ger mervärde än

Sen många år tillbaka samarbetar Hissförbundet och Swetic i branschgemensamma frågor inom ramen för den tekniska kommittén Lyfts verksamhet. Representanter från TK Lyft sitter med i teknik- och säkerhetskommittén för Hissförbundet och ger deras medlemmar regelbundna uppdateringar från TIC-branschen. 

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna ställa frågor direkt till besiktningsmännen kring tolkningar och tekniska frågor som dykt upp under exempelvis hissbesiktningar. Det ger inte bara ett mervärde för våra medlemmar utan bidrar även till ökad samsyn mellan branscherna, säger Anne Geitmann, generalsekreterare för Hissförbundet.

 Förra året tog Hissförbundet fram en rapport kring säkerhetsrisker i hissar, efter att sedan länge drivit frågan om ökad säkerhet i det svenska hissbeståndet gentemot myndigheter, bland annat tillsammans med Swetic.

— Vår samsyn kring säkerhetsfrågor är viktig för båda branscherna. Vi synkar våra remissvar och dialoger gentemot myndigheter och beslutfattare för att visa på en samlad och enad bransch, säger Anne Geitmann.

— Förutom ökad förståelse för varandras arbete och en god relation mellan branscherna bidrar samverkan till att Swetics medlemmar har ett öra mot marken och snabbt kan fånga upp aktualiteter som kan komma att påverka deras verksamhet. Det är viktigt och en samverkansdialog vi gärna har med flera branscher, avslutar Hanna Eriksson Lagerberg, branschansvarig för Swetic.


Nyheter


Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007.

Karusell

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och

World Accreditation Day

Den 9 juni är det Världsackrediteringsdagen, World Accreditation Day. En dag som uppmärksammas runt om i världen. Årets tema är

Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna