Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse

Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna arbetar sen 2016 som vd för HS Certifiering och har tidigare arbetat inom bland annat Nestlé- och Findus-koncernerna. Hon är utbildad företagsekonom och certifierad vid styrelseakademin.

—Det känns ärofyllt att ha fått förtroende att ingå i Swetics styrelse. Jag har tidigare engagerat mig i arbetsgruppen för Livsmedel inom organisationen och ser fram emot att kunna bidra ytterligare till vår viktiga bransch, säger Anna Broekman.

—Vi ser fram emot att få in Annas kompetens i styrelsen. Livsmedelsområdet står inför en spännande utveckling och som vi alla berörs av. Vår strävan är också att Swetics styrelse skall spegla medlemsföretagens profil, både dess verksamheter och företagens storlek. Anna från HS Certifiering är ett bra exempel på detta, säger Swetics ordförande Jörgen Backersgård

Hon har även arbetat internationellt med FN-anslutna GRI för globala riktlinjer för livsmedel.

— Ackreditering, certifiering och standarder är en stor möjlighet för kvalitets- och hållbarhetsutvecklingen och ett viktigt led i utvecklingen av handel, säkerhet och globala utbyten. Det gör sannerligen vår bransch till en bransch i tiden, avslutar Anna.

 

Swetics styrelse består sedan tidigare av:

Sittande 2021 – 2023:
  • Jörgen Backersgård, DEKRA Industrial
  • Hans Lindahl, Kiwa Sverige
  • Björn Kullman, Elements Materials

 

Omval 2022 – 2024:
  • Jonas Axelsson, Kiwa Inspecta
    Angelique Björklund, Bureau Veritas Sweden
    Tomas Holm, RISE

Nyheter


Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av