Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse

Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna arbetar sen 2016 som vd för HS Certifiering och har tidigare arbetat inom bland annat Nestlé- och Findus-koncernerna. Hon är utbildad företagsekonom och certifierad vid styrelseakademin.

—Det känns ärofyllt att ha fått förtroende att ingå i Swetics styrelse. Jag har tidigare engagerat mig i arbetsgruppen för Livsmedel inom organisationen och ser fram emot att kunna bidra ytterligare till vår viktiga bransch, säger Anna Broekman.

—Vi ser fram emot att få in Annas kompetens i styrelsen. Livsmedelsområdet står inför en spännande utveckling och som vi alla berörs av. Vår strävan är också att Swetics styrelse skall spegla medlemsföretagens profil, både dess verksamheter och företagens storlek. Anna från HS Certifiering är ett bra exempel på detta, säger Swetics ordförande Jörgen Backersgård

Hon har även arbetat internationellt med FN-anslutna GRI för globala riktlinjer för livsmedel.

— Ackreditering, certifiering och standarder är en stor möjlighet för kvalitets- och hållbarhetsutvecklingen och ett viktigt led i utvecklingen av handel, säkerhet och globala utbyten. Det gör sannerligen vår bransch till en bransch i tiden, avslutar Anna.

 

Swetics styrelse består sedan tidigare av:

Sittande 2021 – 2023:
  • Jörgen Backersgård, DEKRA Industrial
  • Hans Lindahl, Kiwa Sverige
  • Björn Kullman, Elements Materials

 

Omval 2022 – 2024:
  • Jonas Axelsson, Kiwa Inspecta
    Angelique Björklund, Bureau Veritas Sweden
    Tomas Holm, RISE

Nyheter


Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav