Inlägg av: admin

En framgångssaga

Bilprovningen konkurrensutsattes 2010 då monopolet avskaffades och det stod andra aktörer fritt att etablera sig på den svenska marknaden. Det