2024.05.14

Vilket fritt utrymme skall finnas i schakttoppen efter ändring eller byta av hissens apparatställ, styresystem eller maskineri för att förebygga risken för att en person blir klämd av hisskorgen?