2024.05.14

Ska en fasadhiss montage besiktigas när den flyttas mellan olika bonor/skenor på samma utställningsplats?