AG 5 Livsmedelssäkerhet möte 1 september

AG 5 Livsmedelssäkerhets nästa möte sker den 1 september. Mötet hålls digitalt.

Sammankallande skickar ut kallelse och dagordning innan mötet.