AG5 Livsmedelssäkerhet möte 10 februari

Nästa möte med AG5 Livsmedelssäkerhet sker den 10 februari. Mötet hålls digitalt.

Sammankallande skickar ut länk och dagordning till mötet.