AG5 Livsmedelssäkerhet möte 2 sept

SWETIC AG5 Livsmedelssäkerhet  sammanträder den 2 sept kl 10.00-11.30. Sammankallande skickar kallelse till samtliga i gruppen.