AG5 möte den 2 okt 2015

Nästa möte med AG5 Livsmedel är den 2 okt kl 10.00-15.00. Sammankallande, Anders Nilsson kallar till mötet.

Plats för mötet är hos:
Valiguard
Drottning Kristinas väg 67
114 86 Stockholm