Års- och vårmöte 18 april

Swetics års- och vårmöte äger rum hos Teknikföretagen den 18 april kl 12.00-16.00.

Program
12.00-13.00 Lunch hos Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm (för de som deltar fysiskt på plats).
13.00-14.00 Årsmöte och presentationer från respektive TK
14.00-17.00 Vårmöte med föreläsare:
Swedacs verksamhet, aktuella frågeställningar och kompetensförsörjning, Stina Benderix, chef för avdelningen ackreditering på Swedac.
Fikapaus
EU-taxonomin & CSRD – Vad innebär nya EU-lagstiftningen och vilka möjligheter finns det för Swetics medlemmar? Josefin Borg, Expert hållbara finanser, Ramböll
Kompetensförsörjning, hur kan vi attrahera fler personer till branschen? exempel från en annan branschorganisation