Års- och vårmöte 20 april

Den 20 april kl 13.00-16.00 äger SWETICs års- och vårmöte rum online via Microsoft Teams.

Kallelse, program och dagordning skickas separat ut till medlemmarna i SWETIC.