Höj ribban- är dagens miljökontroll av fordon tillräcklig?

För en fortsatt minskning av miljöpåverkan inom transportsektorn krävs kontinuerlig utveckling av metoder och utvärdering av gränsvärden för utsläpp.

Den internationella fordonsbesiktningsorganisationen CITA har inom ramen för det så kallade SET-projektet (Sustainable Emission Test) studerat hur fordonsbesiktningar kan anpassas till samhällets miljö- och klimatambitioner.

Välkommen till ett spännande seminarium!!

Ladda ner inbjudan till seminariet Höj ribban.