Informationsmöte för medlemmarna i SWETIC

Swetics medlemmar kallas till ett informationsmöte onsdagen den 10 november kl 15.00-16.00.

Anledningen till att detta har kommit upp just nu är strukturförändringar som vårt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper har föreslagit att vi ska göra, och som vi vid detta möte kommer att informera om.
Mötet sker via Microsoft Teams och kallelsen sker via outlook.

Välkomna till mötet!