Krav på Validerings- och verifieringsorgan – seminarium

SWEDAC bjuder in till seminarium/workshop angående ISO/IEC 17029
”Krav på Validerings- och verifieringsorgan”.

Ladda ner inbjudan här.