Så minskar vi vägsektorns miljöpåverkan!

Sverige har höga ambitioner för att minska transportsektorns klimatpåverkan, men hur når vi målen? Med effektiva och tuffa besiktningskrav kan vi minska
vägtrafikens utsläpp och miljöpåverkan. Välkommen till ett spännande seminarium!

Ladda ner inbjudan till ”Så minskar vi vägsektorns miljöpåverkan”.