Samrådsmöte TK Reg och Transportstyrelsen 5 sept

TK Reg och Transportstyrelsen har samrådsmöte den 5 sept. Kallelse skickas ut av sammankallande i augusti.