Sektion Fordonsbesiktning arbets- och uppföljningsmöte 18 maj

Styrelsens arbets- och uppföljningsmöte efter strategidagarna är den 18 maj 2017.