Sektion Fordonsbesiktning styrelsemöte 22 aug

Nästa sammanträde med Sektion Fordonsbesiktnings styrelse äger rum den 22 aug på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm!