SWETICs års- och vårmöte 23 april

SWETICs nästa års- och vårmöte äger rum den 23 april 2020. I samband med detta möte vill styrelsen att samtliga TK bokar in ett av sina möten den här dagen.

Förmiddagen är reserverad för TK-möten. På eftermiddagen har SWETIC års- och vårmöte med föredrag.