SWETICs höstmöte 5 nov

SWETICs Höstmöte hålls på Teknikföretagen torsdag den 5 november i Stockholm.

Förmiddagen är avsatt för SWETICs Tekniska Kommittéer att hålla möten, följt av lunch och höstmöte.
Med anledningen av att SWETICs medlemsmöten bara kommer att hållas 1 gång/år (fr.o.m. 2015), så förväntas samtliga Tekniska Kommittéer hålla ett av sina möten den här dagen.

Fr.o.m. 2016 kommer SWETICs årsmöte att ligga på våren eftersom föreningens verksamhetsår följer kalenderår.
Styrelsen önskar söka medlemmarnas medgivande för en förlängd mandatperiod på 6 månader, vilket innebär att nästa val av styrelse sker först vid årsmötet våren 2016.

De medlemmar som inte önskar ge sitt medgivande ombeds att höra av sig via mejl till kansliet. Annars tolkas tystnaden som ett medgivande.

Samtliga föreningar hos TEBAB har verksamhetsår som följer kalenderår och årsmöten som hålls på våren.