TK Provning möte 11 april

Nästa möte med TK Provning är på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Sammankallande kommer att skicka ut inbjudan till mötet.