TK Provning möte 19 okt

TK Provnings nästa sammanträde äger rum den 19 oktober 2022 via Teams eller i Göteborg.

Sammankallande Jens Nyberg skickar ut kallelse till mötet.