TK Provning möte

Nästa möte med TK Provning äger rum den 23 april 2020.

Sammankallande till mötet skickar kallelse till TK Provnings kontaktpersoner.

På grund av Coronasituationen så planeras mötena om och de flesta av TK kommer att ha möten on line. För information kontakta sammankallande för din TK.