TK Registreringsbesiktning möte 15 dec

Nästa möte med TK Registreringsbesiktning är ett telefonmöte och äger rum den 15 dec.

Sammankallande kallar till mötet.