TK Systemcertifiering möte 17 mars

SWETIC TK Systemcertifering nästa sammanträde sker den 17 mars kl. 10.00-12.00 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.