Samverkansaktörer

Nedan finner du, för branschen, viktiga länkar till bland annat organisationer och myndigheter som styr, kontrollerar och arbetar med oss inom branschen.

Ackrediteringsorgan

Internationella organisationer

Myndigheter

Standardisering

  • American Society for Testing and Materials www.astm.org
  • CEN, European Committee for Standardization www.cenorm.be
  • CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization www.cenelec.eu
  • ISO, International Organization for Standardization www.iso.ch
  • SIS, The Swedish Institute for Standards www.sis.se

Övrig information