Sökresultat

207 resultat vid sökning efter .

Provning

TK Provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är

Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns

Lyft

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Ett antal olyckor förhindras

Organisationen

Swetic är en medlemsstyrd branschorganisation som arbetar för branschen och medlemmarnas bästa. Styrelsen sätter organisationens strategiska ramar och arbetar mot

Styrelse

Jörgen Backersgård, ordförande, DEKRA Industrial Varför är Dekra Industrial medlem i Swetic? – Swetic är en väletablerad branschförening med styrkan

Hem

Swetic – För dig verksam inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifieringDet här är Swetic!Rent kranvatten, säkra fordon på vägarna