Sökresultat

231 resultat vid sökning efter .

Medlemskap

Vad kostar det att vara medlem i Swetic? Serviceavgift och medlemsavgift Vad säger stadgarna? Stadgar Är du intresserad av medlemskap

Samverkansaktörer

Ackrediteringsorgan EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org SWEDAC www.swedac.se ILAC www.ilac.org Internationella organisationer EA, European Co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org Europeiska

Provning

TK Provning arbetar med att utforma och harmonisera tolkningsregler som gäller direktiv, föreskrifter och regler från våra myndigheter. Målsättningen är

Tryck

Att tryckkärl är säkert installerade är självklart en viktig fråga. För att besiktiga dessa skall, enligt de krav som finns

Lyft

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Ett antal olyckor förhindras