Om vår bransch

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.

Samtliga våra medlemmar är ackrediterade, oftast av Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll eller av motsvarande utländsk instans.
Ackreditering verifierar kompetensen hos ett företag att till exempel utföra certifiering av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet eller certifiering av personer för att utföra vissa mätningar, besiktningar eller provtagningar.

I egenskap av branschorganisation är SWETIC även ett viktigt remissorgan i frågor som är gemensamma för branschen.

Du kan med förtroende vända dig till SWETIC och medlemsföretagen!

Ladda gärna ner SWETICs folder.