Länkar

Här kan du se länkar till olika intressanta organisationer:

Ackrediteringsorgan

Internationella organisationer

Myndigheter

Standardisering

  • American Society for Testing and Materials www.astm.org
  • CEN, European Committee for Standardization www.cenorm.be
  • CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization www.cenelec.eu
  • ISO, International Organization for Standardization www.iso.ch
  • SIS, Swedish Standards Institute www.sis.se

Övrig information