Våra företag erbjuder

Oberoende besiktning och kontroll
Av tredje part utförd undersökning av ett objekt eller anläggning för att bedöma om specificerade krav uppfylls.

Provning
Undersökning för att bestämma egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande eller om skador eller förändringar uppstått i material.

Certifiering
Förfarande genom vilket en tredje part skriftligen försäkrar om överensstämmelse. En aktivitet som resulterar i ett uttalande som ger tilltro till att produkt, process, tjänst uppfyller specificerade krav.