2015.09.03

En sak är säker – Certifiering utvecklar och säkerställer

Certifiering ger också effektivare processer, kostnadseffektivitet och därmed ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Läs hela krönikan här som publicerades i Media Planet.