Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.06.03

Erfarenhetsdokument – ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning

Riktlinjer för ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning enligt EN 81-20/50. Senast reviderad 20240417, 6 revideringar.

2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Besiktning av portar

Besiktning av portar: Bedömning av brister vid Återkommande- (ÅB), Första- (FB) och Revisionsbesiktning. Senast reviderad 20230209, 5 revideringar.

2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Portar och lastbryggor

Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom objektområdena för portar och lastbryggors gemensamma tolkning av BFS 2011:12* för portar resp. AFS 2003:6* för lastbryggor. Dokumentet syftar till att redovisa en gemensam bedömningsgrund som därmed utgör en viktig del i förutsättningarna för så kallad likabedömning på marknaden. Antagen 20150121, 0 revideringar.

2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Besiktning av lastbryggor

Besiktning av lastbryggor: Bedömning av brister vid Återkommande- (ÅB) och Revisionsbesiktning. Antagen 20140527, 0 revideringar.

2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Tivolianordningar

Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom området tivolianordningars gemensamma tolkning av RPSFS 2012:15, FAP 513-1. Dokumentet syftar till att redovisa en gemensam bedömningsgrund som därmed utgör en viktig del i förutsättningarna för så kallad likabedömning på marknaden. Antagen 20120510, 0 revideringar.

2024.04.10

Erfarenhetsdokument – Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

Med anledning av att ett antal olyckor har inträffat där barn blivit fastklämda mellan schaktdörren och korggrinden på äldre hissar med slagdörrar, vill Swetic TK Lyft informera samtliga berörda parter som arbetar med hissäkerhet. Boverket har publicerat en skrivelse (2018-07-04) på sin hemsida som beskriver problemet och de risker som finns med den befintliga tekniska […]