Kalender

Styrelsemöte 3 dec

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 december kl 14-17. Mötet sker online.

3 december 2020

Plats Online via Microsoft Teams
Tid 14.00-17.00

Erbjudande: välkommen till halvdagsutbildning kring SCIP-databasen!

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen

8 december 2020

Plats Digitalt via Microsoft Teams
Tid 08.30-12.00