Kalender

SWETIC Styrelsemöte 19 sept 2019

Nästa möte med SWETICs styrelse äger rum den 19 sept 2019 hos DEKRA i Göteborg.

19 september 2019

Plats DEKRA
Göteborg

TK Lyft möte 9-10 oktober 2019

Nästa möte med TK Lyft sker den 9-10 oktober 2019 hos Kiwa/Inspecta

9 - 10 oktober 2019

Plats Kiwa/Inspecta

AG Svets möte 21 okt

Nästa möte med SWETIC AG Svets sker den 21 oktober. Kallelse kommer att skickas ut.

21 oktober 2019

SWETICs års- och vårmöte 23 april

SWETICs nästa års- och vårmöte äger rum den 23 april 2020. I samband med detta möte vill styrelsen att samtliga

Stockholm

23 april 2020

Tid TK möten 09.00-11.00
Lunch 11.00-12.00
SWETICs vårmöte 12.00-15.00