Kalender

AG5 Livsmedelssäkerhet möte 10 februari

Nästa möte med AG5 Livsmedelssäkerhet sker den 10 februari. Mötet hålls digitalt. Sammankallande skickar ut länk och dagordning till mötet.

Digitalt

10 februari 2023

Plats Digitalt

TK Lyft möte 25-26 april

Nästa möte med TK Lyft sker hos HSAB den 25-26 april.

25 - 26 april 2023

Plats HSAB

TK Systemcertifiering möte 2 maj

TK Systemcertifierings nästa möte sker den 2 maj. Sammankallande skickar ut dagordning innan mötet.

2 maj 2023

AG 5 Livsmedelssäkerhet möte 5 maj

AG 5 Livsmedelssäkerhets nästa möte äger rum den 5 maj. Mötet hålls digitalt.

Digitalt

5 maj 2023

Plats Digitalt

AG 5 Livsmedelssäkerhet möte 1 september

AG 5 Livsmedelssäkerhets nästa möte sker den 1 september. Mötet hålls digitalt. Sammankallande skickar ut kallelse och dagordning innan mötet.

Digitalt

1 september 2023

Plats Digitalt