Kalender


SWETICs årsmöte 2019

SWETICS årsmöte äger rum den 11 april hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

11 april 2019

Plats Teknikföretagen