Kalender

TK Provning möte

Nästa möte med TK Provning äger rum den 23 april 2020. Sammankallande till mötet skickar kallelse till TK Provnings kontaktpersoner.

23 april 2020

Tid 09.00-11.00


SWETICs årsmöte 23 april sker via teamsuppkoppling

SWETIC:s årsmöte kommer att äga rum som planerat via Teams torsdagen den 23 april kl. 12.15-13.00. Länk till mötet samt

Stockholm

23 april 2020

Plats Teams-möte
Tid 12.15-13.00

Systemcertifiering möte 23 april

Tk Systemcertifierings nästa möte är den 23 april. Mötet kommer att ske on line eftersom Coronasituationen. Kallelse kommer att skickas

23 april 2020

Tid 09.00-11.30

Systemcertifiering möte 17 sept

Nästa möte med TK Systemcertifiering äger rum den 17 sept 2020.

17 september 2020