Certifiering av pannoperatörer

Swetic vill stärka och försvara vikten av certifiering för pannoperatörer som en kritisk komponent för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och kunskapsnivåer inom industrin, motverka felaktig information om kostnadsbördan och argumentera för ett stabilare och mer förutsägbart regleringssystem.

Vår policy i frågan:

  • Certifiering är en liten investering för säkerhetens skull

Certifiering av pannoperatörer är en nödvändig åtgärd för att säkerställa kunskap och kompetens, vilket i sin tur är avgörande för att upprätthålla ett säkert och hållbart samhälle. Certifiering av pannoperatörer är inte att betrakta som en onödig kostnad utan som en viktig investering i säkerhet.

  • Felaktig hantering kan göra stor skada

Hantering av trycksatta pannor har betydande risker och felhantering kan leda till allvarliga skador. Certifiering intygar korrekt hantering och kunskap hos operatörerna. 

  • Det svenska systemet för ackreditering och certifiering fungerar

Rutinerna och metoderna kopplade till ackreditering och certifiering är väl beprövade och har visat sig fungera mycket väl inom flera områden. Det är därför hög tid att tillämpa systemet på fler områden och skapa förutsättningar för ett säkert och hållbart samhälle.

  • Förutsägbarhet och kontinuitet framför regelbördsminskningar:

Regeringen och myndigheterna bör fokusera på att tillhandahålla en stabil och förutsägbar regleringsmiljö snarare än att minska regelbördan på sätt som kan äventyra säkerheten. Vi är därför kritiska till myndighetens oförmåga att ge klara besked och skjuta upp certifieringsinförandet flertalet gånger, detta har skapat osäkerhet och svårigheter för företag att planera.

Läs mer