Så fungerar ackreditering

TIC-branschen

– För att du ska vara trygg och säker

Rent kranvatten, säkra fordon på vägarna och hög kvalité på den mat vi äter, garanteras av företag som har i uppgift att kontrollera och bedöma produkter, system och tjänster. Besiktning och provning är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga och säkra i samhället och är hjärtefrågor för oss i branschorganisationen Swetic och för våra medlemmar.

Medlemsföretagen i Swetic har expertis inom bland annat, tryckkärl, maskiner, hissar, fordon, ledningssystem, arbetsmiljö, kalibrering av instrument, informationssäkerhet samt certifiering av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.

Foto: Mariakray, Pixabay

Systemcertifiering – för miljön, lönsamheten och lagens bästa

Den tekniska kommittén för Systemcertifiering inom Swetic arbetar ständigt med att sprida kunskap om systemcertifieringar och säkra att ackrediterade certifieringsorgan gör samstämmiga bedömningar. Men vad är systemcertifiering och varför är det viktigt?

Läs mer
Foto: KRAV

Så säkrar Swetics medlemmar livsmedelsbranschen

Närodlat, KRAV-märkt, EU-ekologiskt och Fairtrade – i våra varukorgar finns det en mängd olika märkningar på livsmedel. Men vad innebär de och vem säkerställer att de krav som ställs för att få använda en märkning efterlevs?

Läs mer

Därför ska du anlita personcertifierade experter

Genom att anlita en certifierad yrkesutövare kan du som köpare av tjänsten känna dig trygg med att du får det du betalar för. Flera av Swetics medlemmar certifierar personer och dessa företag har vi samlat i den tekniska kommittén för personcertifiering.

Läs mer

Ackreditering som grund

Våra medlemmar är alla ackrediterade av Swedac och erbjuder oberoende tjänster som tredje part inom nedan områden:

 • Besiktning och kontroll
  – En undersökning av ett objekt eller anläggning för att bedöma om specificerade krav uppfylls.
 • Provning
  – Provning för att bestämma egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande eller för att undersöka om skador eller förändringar uppstått i material.
 • Certifiering
  – Certifiering är en märkning eller ett intyg. Certifiering kan tilldelas en person, en produkt eller ett företags ledningssystem som bidrar till att förbättra processer och konkurrenskraft
 • Kalibrering
  – Mätinstrument måste vara tillförlitliga och bör därför kalibreras. För att få tillförlitliga mätinstrument ska dess regelbundet kalibreras hos ett kalibreringslaboratorium.