Svensk Certifiering Norden AB

Adress: Företagsallén 10
Postnummer: 184 40
Stad: Åkersberga
http://www.svenskcertifiering.se/

Svensk Certifiering Norden AB utför certifiering av ledningssystem och utför även ISO-certifiering. Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterat av SWEDAC för att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 och ISO 13485.