Medlemmar

BranschAAA Certification, även kallat A3CERT är ett privatägt Aktiebolag. Företaget kallar sig för "det kompletta certifieringsorganet" och har mångårig erfarenhet av arbete av att ut att utveckla företag genom ledningssystemet, leverera ISO certifieringstjänster till företag och ackrediteringsuppdrag och ackrediteringsutveckling nationellt och internationellt.

AAA Certification

Adress: Göteborgsvägen 16h
Postnummer: 441 32
Stad: Alingsås
http://www.a3cert.com/
Läs mer om AAA Certification

AFRY AB

Adress: Frösundaleden 2A
Postnummer: 169 75
Stad: Solna
https://afry.com/en Lediga jobb
Läs mer om AFRY AB
Företaget erbjuder certifieringstjänster med en betoning på kundorientering, expertis och engagemang. Effektiv kommunikation prioriteras för att säkerställa att kunder erhåller relevant assistans och information. I augusti 2019 integrerades företaget i TÜV Rheinland Group, vilket utökade dess kapaciteter och nätverk ytterligare. Genom ett partnerskap med Preferred by Natur tillhandahålls även certifieringstjänster inom skog och träprodukter, ett område utanför företagets direkta ackreditering.

BMG TRADA Certifiering AB

Adress: Fjordvägen 45
Postnummer: 436 50
Stad: Hovås
https://bmgtradacert.se
Läs mer om BMG TRADA Certifiering AB

Bureau Veritas Certification

Adress: Fabriksgatan 13
Postnummer: 412 50
Stad: Göteborg
https://www.bureauveritas.se Lediga jobb
Läs mer om Bureau Veritas Certification
CSM NDT Certification AB positionerar sig som en fullserviceleverantör av utbildning och tjänster inom oförstörande provning. Företaget drar nytta av omfattande erfarenhet från diverse industrisektorer för att erbjuda stöd till kunder i frågor relaterade till kvalitetssäkring inom detta fält. Det inkluderar utbildning och certifiering av personal samt assistans i genomförandet av oförstörande provning.

CSM NDT Certification AB

Adress: Artilleriplan 4
Postnummer: 691 50
Stad: Karlskoga
http://csmndt.se
Läs mer om CSM NDT Certification AB
Med 120 års erfarenhet inom säkerhetsrelaterat arbete bidrar DEKRA till ökad säkerhet inom flera branscher genom oberoende besiktning, provning och certifiering. Organisationen är etablerad på 27 platser i Sverige och utgör Europas ledande aktör inom teknisk kontroll, med 34 500 medarbetare fördelade i 58 länder. Genom innovativa tjänster främjar DEKRA säkerheten i trafiken, på arbetsplatser och i hemmen. Dess globala räckvidd kombinerat med lokal närvaro möjliggör för DEKRA att erbjuda kunderna stöd för utveckling och framgångsrik affärsverksamhet.

DEKRA Industrial AB

Adress: Lagergatan 5
Postnummer: 415 11
Stad: Göteborg
https://www.dekra.se/sv/home/ Lediga jobb
Läs mer om DEKRA Industrial AB
DNV är en ledande global leverantör av ackrediterad certifiering av ledningssystem. De erbjuder en bred portfölj av tjänster inom certifiering av ledningssystem och utbildningstjänster. Genom sin Risk Based Certification™-metod bedömer de hur ditt ledningssystemet uppfyller internationella standarder och hur väl det stöder de områden som är viktigast för er affärsframgång och motståndskraft.

DNV Business Assurance Sweden AB

Adress: Elektrogatan 10
Postnummer: 171 54
Stad: Solna
https://www.dnv.com/se/ Lediga jobb
Läs mer om DNV Business Assurance Sweden AB
Element är en av världens främsta och snabbast växande företag inom provning, inspektion, kalibrering och certifiering. De erbjuder kvalificerade tjänster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med högt ställda kvalitetskrav, inom bl.a. flygindustri, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri samt inom byggindustri och infrastruktur.

Element Materials Technology AB

Adress: ASJ-vägen 7
Postnummer: 582 54
Stad: Linköping
https://www.element.com/se Lediga jobb
Läs mer om Element Materials Technology AB
g-ACK AB är ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning för besiktning av lyftobjekt. Som lyftobjekt räknas inte bara alla typer av kranar, mobila arbetsplattformar och fordonslyftar utan även hissar, portar, rulltrappor och entreprenadmaskiner. Dessa objekt berörs av regler utgivna av flera myndigheter. Ackreditering utfärdas av Swedac (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) efter genomförd bedömning av ett företags totala verksamhet. g-ACK AB är även ett anmält organ för besiktning av hissar med rätt att få verka inom EU-ländernas gränser.

g-ACK AB

Adress: Annavägen 4
Postnummer: 352 46
Stad: Växjö
https://www.g-ack.com Lediga jobb
Läs mer om g-ACK AB
HSAB, Hissbesiktningar i Sverige AB, grundades för 25 år sedan i samband med att det statliga monopolet avskaffades. De blev som första privata företag ackrediterat att utföra besiktningar av hissar och andra motordrivna lyftanordningar. Företaget ägs idag av Mats Janlöv. Kontoret ligger i Täby utanför Stockholm, men de har många kunder runt om i landet. Deras fokus är besiktningar med hög kvalité och att alltid finnas tillgängliga för kunden.

Hissbesiktningar i Sverige AB

Adress: Enhagsslingan 1 B
Postnummer: 187 40
Stad: Täby
https://www.hissbesiktningar.se
Läs mer om Hissbesiktningar i Sverige AB
HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag enligt ISO17065. Företaget grundades 2008 och är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet. Företaget har sitt säte i Kalmar med nationell verksamhet för livsmedelsnäringarna över hela landet. HS Certifiering erbjuder certifiering och kontroll för livsmedel och gröna näringar, från primärproduktion, till industri, restaurang, dagligvaruhandel och export. HS Certifiering utför ackrediterad certifiering för bland annat EU-ekologiskt, KRAV och Sigill Kvalitetssystem.

HS Certifiering

Adress: Flottiljvägen 18
Postnummer: 392 41
Stad: Kalmar
https://hscertifiering.se Lediga jobb
Läs mer om HS Certifiering
INCERT AB erbjuder revisioner och certifiering av ledningssystem enligt en rad internationellt erkända standarder. Med deras tjänster får kunderna lättare tillgång till den lokala såväl som den globala marknaden eftersom de får bevis på att deras ledningssystem är effektiva och förbättras ständigt. INCERT AB bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering.

INCERT AB

Adress: Gustavslundsvägen 131, plan 6
Postnummer: 167 51
Stad: Bromma
https://incert.se
Läs mer om INCERT AB