HS Certifiering

Adress: Flottiljvägen 18
Postnummer: 392 41
Stad: Kalmar
https://hscertifiering.se Lediga jobb

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag enligt ISO17065. Företaget grundades 2008 och är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet. Företaget har sitt säte i Kalmar med nationell verksamhet för livsmedelsnäringarna över hela landet. HS Certifiering erbjuder certifiering och kontroll för livsmedel och gröna näringar, från primärproduktion, till industri, restaurang, dagligvaruhandel och export. HS Certifiering utför ackrediterad certifiering för EU-ekologiskt, KRAV, Sigill Kvalitetssystem och Svensk Dagligvaruhandels standard för säker livsmedelshantering i butik, samt opartisk revision och leverantörsbedömning på uppdrag av sina kunder. Deras uppdrag är att bidra till stärkt konkurrenskraft inom livsmedelsnäringarna genom opartiskhet, kunskap och tjänster. Företaget omfattar cirka 20 medarbetare plus stabsfunktioner.

Hushållningssällskapet är en oberoende icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap,forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom livsmedel. Hushållningsssällskapets Förbund grundades 1812 och är Sveriges äldsta organisation för lantbruk och livsmedel.