Swetic

– för att vi ska känna oss trygga och säkra

Rent kranvatten, säkra fordon på vägarna och hög kvalité på den mat vi äter, garanteras av företag som har i uppgift att kontrollera och bedöma produkter, system och tjänster. Besiktning och provning är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga och säkra i samhället och är hjärtefrågor för organisationen Swetic.

Swetic är branschorganisationen för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering. Föreningen består av ett fyrtiotal av landets ledande aktörer inom branschen.

– Swetic har en stark representation från branschen och flera framstående företag som både engagerar sig och driver organisationen och våra frågor framåt, berättar Jörgen Backersgård, ordförande Swetic.

Medlemsföretagen i Swetic har expertis inom bland annat, tryckkärl, maskiner, hissar, fordon, ledningssystem, arbetsmiljö, kalibrering av instrument, informationssäkerhet samt certifiering av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare. Ett brett spektrum av tjänster med andra ord. Här samlas representanter från företagen i styrelsen, arbetsgrupper och tekniska kommittéer för att driva branschspecifika frågor.

90 % av de verksamma företagen är medlemmar hos oss.

– De tekniska kommittéerna och sektionen Fordonsbesiktningsbranschen bereder remisser, utbildar och kalibrerar medlemsföretagens tillämpning av standarder och förordningar. Vi arbetar även med påverkansarbete för att tillsammans med föreskrivande myndigheter och politiker driva, för branschen, viktiga frågor, förklarar Jörgen Backersgård.

De fem tekniska kommittéerna består av:

  • Lyft – samlar företag inom besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor.
  • Tryck – samlar företag inom besiktning och kontroll av tryckkärl, cisterner, kylaggregat.
  • Provning – framför allt oförstörande provning.
  • Personcertifiering – samlar företag som är ackrediterade att certifiera personer inom olika områden.
  • Systemcertifiering – samlar ackrediterade certifieringsföretag inom bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Samtliga medlemmar i Swetic är ackrediterade, av myndigheten Swedac. Ackreditering verifierar kompetensen hos ett företag och syftar till att säkerställa att kontroller genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt.

– Ackreditering säkerställer kompetens och oberoende för besiktning, provning och certifieringstjänster. Det är även en konkurrensfördel för både tillverkare och tjänsteleverantörer. En trygg och säker produktion samt rätt kvalitet skapar fördelar i form av bland annat sänkta kostnader och stärkt konkurrenskraft, även på en internationell marknad, säger Jörgen Backersgård.

Gediget påverkansarbete

Som förening har Swetic genom åren arbetat med flera viktiga frågor på myndighetsnivå, däribland att den svenska kontrollbranschen arbetar under samma tolknings- och bedömningsnivå som övriga europeiska länder. Det är viktig för medlemsföretagen och därmed också för medlemsföretagens kunder. Även frågan om att säkerställa en hög kompetens för utförandet av medlemmarnas tjänster har varit en viktig fråga som organisationen drivit tillsammans med flera föreskrivande myndigheter.

– Tack vare omfattande representation från branschen, 90 % av de verksamma företagen väljer att vara medlemmar hos oss, är vi en betydande organisation med en stark röst i den nationella politiken. Våra medlemmar är inte bara vår största tillgång utan utgör hela kärnan med vår verksamhet, avslutar Jörgen Backersgård.