NDT Training Center

Adress: Regattagatan 23
Postnummer: 723 48
Stad: Västerås
Lediga jobb

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I deras åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.