För ett säkert samhälle och hållbart näringsliv

Vi verkar för samhällets och branschens bästa

Som förening har Swetic genom åren arbetat med flera viktiga frågor på myndighetsnivå. Tack vare omfattande representation från branschen, 90 % av de verksamma företagen väljer att vara medlemmar hos oss, är vi en stark röst i den nationella politiken. Det ger oss en unik möjlighet att verka för medlemsföretagens och branschens stärkta konkurrenskraft på såväl det kommersiella som det tekniska området.

Fler nyheter >>

Bli en del av vår bransch

Rent kranvatten, säkra fordon på vägarna och hög kvalité på den mat vi äter, garanteras av företag som har i uppgift att kontrollera och bedöma produkter, system och tjänster. Branschen kallas för TIC – Testing, Inspection and Certification. TIC-branschen är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga och säkra i samhället och vår bransch växer.

Kalendarium >>