Nyheter

2024.03.26

Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade. — Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics […]

Läs mer om Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen
2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår: Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen Dialog med samverkansaktörer – Samarbete […]

Läs mer om Nytt fokus satt för 2024
2023.10.06

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna […]

Läs mer om Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet
2023.09.01

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av metoder och teknik för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse på distans. Dokumentet riktar sig till alla TIC-intressenter, inklusive organ för bedömning av överensstämmelse, industri, kunder, ackrediteringsorgan, myndigheter, systemägare, anställda och försäkringsgivare. Vägledningen är tänkt […]

Läs mer om Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans
2023.04.25

Vår styrelse

Genom inspektioner, besiktningar, kontroller, certifieringar och kalibreringar spelar Swetics medlemmar en avgörande roll i att se till att människors vardag är säker och hållbar. Inom Swetic ser vi ljust på framtiden och tror oss ha stora möjligheter att påverka både myndigheter och samhällsutvecklingen. Läs mer om hur och varför vår styrelse engagerar sig nedan.  Jörgen […]

Läs mer om Vår styrelse
2022.12.15

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många bra konkreta förslag för att stärka samarbetet. Swetic verksamhetsplan för 2023 är bland annat utformad med förslag som kom fram i samband med workshopen. Nedan är några av de aktiviteter som ska genomföras 2023: Omvärldsbevakning […]

Läs mer om Ökat samarbete inom Swetic
2022.04.25

Ny styrelseledamot i Swetic

– Fortsatt förtroende för tidigare styrelse Anna Broekman valdes under förra veckans årsmöte in som ny styrelseledamot i Swetic. Anna arbetar sen 2016 som vd för HS Certifiering och har tidigare arbetat inom bland annat Nestlé- och Findus-koncernerna. Hon är utbildad företagsekonom och certifierad vid styrelseakademin. —Det känns ärofyllt att ha fått förtroende att ingå […]

Läs mer om Ny styrelseledamot i Swetic
2022.04.20

Långtgående samarbete ger mervärde än

— Swetic har en stående punkt under våra arbetsmöten och uppdaterar oss på det senaste från besiktningsorganen. Därtill kan medlemmarna ställa frågor direkt till besiktningsmännen kring tolkningar och tekniska frågor som dykt upp under exempelvis hissbesiktningar. Det ger inte bara ett mervärde för våra medlemmar utan bidrar även till ökad samsyn mellan branscherna, säger Anne Geitmann, […]

Läs mer om Långtgående samarbete ger mervärde än
2020.04.24

Ny styrelse i SWETIC

Den nya styrelsen består av följande personer: Jörgen Backersgård, DEKRA Industrial AB – ordförande Angelique Björklund, Bureau Veritas Certification AB – Vice ordförande Jan Martinsson, DEKRA Automotive AB Tomas Holm, RISE Hans Lindahl, Kiwa Sverige AB Jonas Axelsson, Kiwa Inspecta Sweden AB – Jag vill framföra mitt och övriga styrelsemedlemmars stora tack till Thomas Andersson, […]

Läs mer om Ny styrelse i SWETIC
2020.03.24

Årets Sweticare 2020 – nominering

1. Jonas Lindahl DEKRA, TK Lyft, för sitt stora engagemang både nationellt och internationellt för att driva branschfrågor. 2. Bertil Forsberg Kiwa Inspecta TK Lyft, har bidragit till att utveckla branschen samt för branschen drivit viktiga frågor. 3. Jan Larsson / Kiwa Inspecta, TK provning, för drivkraft, innovationsförmåga, engagemang och kreativitet som under året har […]

Läs mer om Årets Sweticare 2020 – nominering