2023.04.25

Vår styrelse

Genom inspektioner, besiktningar, kontroller, certifieringar och kalibreringar spelar Swetics medlemmar en avgörande roll i att se till att människors vardag är säker och hållbar. Inom Swetic ser vi ljust på framtiden och tror oss ha stora möjligheter att påverka både myndigheter och samhällsutvecklingen. Läs mer om hur och varför vår styrelse engagerar sig nedan. 

Jörgen Backersgård, ordförande, DEKRA Industrial

Varför är Dekra Industrial medlem i Swetic?

– Swetic är en väletablerad branschförening med styrkan att påverka föreskrivande myndigheter, därför är vi på Dekra. Som ordförande i föreningen ser jag branschens fortsatta förtroende som högst prioriterat. Det upprätthålls genom att vi värnar om fortsatt god kvalitet och korrekt tillämpning av föreskrifter och direktiv. Internationell harmonisering är också viktigt. Vi arbetar för att säkerställa att Sveriges krav och tillämpning är förenlig med övriga EU-länders för fortsatt god konkurrenskraft.

Varför har du valt att engagera dig i styrelsens arbete?
– Även om branschen inte gör mycket väsen av sig tillför den värde och trygghet i vardagen. Våra medlemmar fyller en viktig funktion och som ordförande vill jag främja både samarbete och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. Även om vi konkurrerar på marknaden kan vi hitta gemensamma nyttor att samverka kring. Det är viktigt för mig.

Vilka frågor brinner du extra för?
– Jag brinner extra mycket för att upprätthålla branschens förtroende men också framtidssäkra verksamheten genom att bibehålla och utöka områden där ackrediterad teknisk kontroll kan tillämpas och skapa värd

Vilka är de viktigaste målsättningarna framåt för branschen?
– Hantera nya kravmodeller och teknologisk utveckling. Nya områden där oberoende teknisk kontroll kan tillämpas finns och vårt uppdrag är att försöka få fram budskapet om en väl fungerande kvalitetsinfrastruktur. Den tekniska utvecklingen är utmanande men skall inte ses som ett hot utan en möjlighet för branschens utveckling.

Hur ser du på föreningens framtid?
– Positivt! Rätt hanterat och med bevarande av förtroendet vi har idag kan verksamhetsområdena utökas. Sverige har att gott samarbetsklimat och det finns många goda exempel där en bransch som är hårt konkurrensutsatt kan samarbeta kring viktiga gemensamma frågor. Detta är en fördel vi har jämfört med många andra länder.

Hans Lindahl, ledamot, Kiwa

Varför är Kiwa medlem i Swetic?
– Genom Swetic kan vi som bransch driva viktiga frågor och påverka både verksamheten för företagen som vi representerar och samhället i stort. Det är viktigt att öka allmänhetens kunskap om oss och visa på vilket sätt vi bidrar till samhällsutvecklingen. Lyckas vi med det blir vi även en attraktiv bransch för talanger med matchande kompetens.

Vilka är de viktigaste målsättningarna/utmaningarna framåt för branschen?
– Vi ska fortsätta visa allmänheten att TIC-branschen är en bransch som gör skillnad och är viktig på riktig. Men för föreningen är det även viktigt att vi arbetar med och tar hållbarhetsutmaningarna på allvar. Vår bransch har en stor roll i detta och samhället kan förbättras både på kort- och lång sikt tack vare oss.

Björn Kullman, ledamot, Element

Varför är Element medlem i Swetic?
– Det är viktigt att samla branschens aktörer i ett gemensamt forum. Som enskilt företag har vi inte vare sig bredden eller tyngd nog att interagera med och påverka myndigheter och internationella samverkansorgan. Genom en stark branschförening får vi tillsammans en stark röst.

Vad ser du som föreningens viktigaste uppdrag?
– Vi ska fortsätta arbeta för ett säkrare samhälle. Vår svenska tradition av samverkan tror jag även kan bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft på den internationella marknaden. Det känns värdefullt och viktigt och är en av anledningarna till att jag engagerar mig i styrelsen. Därtill hoppas jag kunna bidra med perspektiv och instinkter från en laboratorietung verksamhet.

Tomas Holm, ledamot, RISE

Varför är Rise medlem i Swetic?
– Vi vill vara med och påverka branschens utveckling och ta del av det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som en branschförening möjliggör. Swetic är ett bra nätverk där många spännande och viktiga frågor diskuteras och drivs.

Vad ser du som föreningens viktigaste uppdrag?
– Vi ska fortsätta visa på branschens betydelse och nytta för samhället och näringslivet och att här finns många intressanta och utvecklande jobb för de som vill vara med och bidra till samhällsnytta. Vi behöver också fortsatt attrahera rätt kompetens till branschen, det är en hård konkurrens på marknaden och en del kompetenser är det redan bristvara på. Här tror jag Swetic kan vara med och göra skillnad!

Anna Broekman, ledamot, HS Certifiering 

Varför har du valt att engagera dig i Swetics styrelse?
—Det är ett ärofyllt förtroendeuppdrag att representera branschen via Swetic. Jag har tidigare engagerat mig i arbetsgruppen för Livsmedel inom organisationen och ser fram emot att kunna bidra ytterligare till vår viktiga bransch.

Vad ser du som föreningens viktigaste uppdrag?
– Våra medlemsföretags verksamhet bidrar starkt till kvalitets- och hållbarhetsutvecklingen och är ett viktigt led i utvecklingen av handel, säkerhet och globala utbyten. Det gör sannerligen vår bransch till en bransch i tiden vilket vi måste belysa för fler.