Vår organisationsstruktur

Swetic är en medlemsstyrd branschorganisation som arbetar för branschen och medlemmarnas bästa. Styrelsen sätter organisationens strategiska ramar och arbetar mot dessa tillsammans med kansliet. Våra tekniska kommittéer består av representanter från medlemsföretagen verksamma inom respektive kommittés område. De tekniska kommittéerna bereder remisser, utbildar och kalibrerar medlemsföretagens tillämpning av standarder och förordningar samt arbetar med projekt som berör respektive kompetensområde. Inom några kommittéer återfinns även arbetsgrupper för än mer expertis.

Våra tekniska kommittéer