TK Personcertifiering

Kraven på kompetens ökar i arbetslivet. Därmed ökar även behovet av att kunna värdera och verifiera denna kompetens. Genom att anlita en certifierad yrkesutövare kan du som köpare av tjänsten känna dig trygg med att du får det du betalar för. Flera av Swetics medlemmar är ackrediterade att certifiera personer och dessa företag har vi samlat i den tekniska kommittén för personcertifiering.

Ett, av Swedac, ackrediterat certifieringsorgan för personcertifiering uppfyller de krav som framgår av standarden ISO/IEC 17024 och som Swedac beslutat om. Swetics tekniska kommitté Personcertifiering består av de medlemsföretag som är ackrediterade att certifiera personer. Det kan vara besiktningstekniker, svetsare, kontrollansvariga eller energiexperter. Vad som krävs för att bli certifierad beror på vilket yrkes- eller kompetensområde det gäller.

Möjligheten att ansöka om certifiering, oavsett yrkesområde, är öppen för alla och några krav på medlemskap eller anställning i en viss organisation ställs inte. Däremot innehåller en certifiering under ackreditering alltid en examination där både teoretiska kunskap och praktisk erfarenhet kontrolleras. Övervakning av certifikatet sker under dess giltighetstid och omcertifiering sker efter en förnyelseprövning.